Hallo! Wij zijn drie enthousiaste derdejaars studenten van de lerarenopleiding biologie aan de NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden. De iMinor gaf ons de kans om deze educatief website te ontwerpen voor onze opvolgers. Hopelijk biedt het de ondersteuning die wij gemist hebben tijdens de voorbereiding op de kennistoets biologie.

Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar placetobio3@gmail.com .